Hệ thống án lệ từ năm 2020 - 2021 và quyết định giám đốc thẩm, bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động / (ID: 58942)

000 -Trường điều khiển
00736nam a22002297a 4500
001 - Mã điều khiển nội bộ
TVQH
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20220616150451.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
180513b2018 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786043437805
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Quy tắc mô tả AACR2
Ngôn ngữ biên mục vie
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 347.5970026
Chỉ số Cutter H250t
100 10 - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Vũ Tươi
Thông tin trách nhiệm Hệ thống
245 ## - Nhan đề chính
Nhan đề chính Hệ thống án lệ từ năm 2020 - 2021 và quyết định giám đốc thẩm, bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động /
Thông tin trách nhiệm Vũ Tươi (hệ thống)
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội :
Nhà xuất bản Lao động ,
Năm xuất bản 2022
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 391 tr. ;
Kích thước, khổ cỡ 28 cm.
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Pháp luật
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Án lệ
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Hệ thống án lệ
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa 2020 - 2021
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Việt Nam
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
ĐKCB
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-06-16 347.5970 H250t VV00049690 2022-06-16 2022-06-16 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-06-16 347.5970 H250t VV00049691 2022-06-16 2022-06-16 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-06-16 347.5970 H250t VV00049692 2022-06-16 2022-06-16 Sách

Phát triển bởi D&L