Tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với y tế tại Việt Nam: Thực trạng, giải pháp chuyên môn và pháp lý / (ID: 58878)

000 -Trường điều khiển
nam a22 7a 4500
001 - Mã điều khiển nội bộ
TVQH
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20220622103438.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
220405b2022 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786043517286
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Quy tắc mô tả AACR2
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 614.592
Chỉ số Cutter T101đ
100 ## - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Nguyễn, Lân Hiếu
Danh hiệu, chức danh PGS.TS.BS.
Thông tin trách nhiệm Chủ biên
245 ## - Nhan đề chính
Nhan đề chính Tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với y tế tại Việt Nam: Thực trạng, giải pháp chuyên môn và pháp lý /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Lân Hiếu. Chủ biên
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội :
Nhà xuất bản Hồng Đức ,
Năm xuất bản 2022
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 337 tr. ;
Kích thước, khổ cỡ 24 cm.
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Dịch bệnh
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Covid-19
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Tác động
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Y tế
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Việt Nam
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
ĐKCB
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-04-05 614.592 T101đ VV00049500 2022-04-05 2022-04-05 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-04-05 614.592 T101đ VV00049501 2022-04-05 2022-04-05 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-04-05 614.592 T101đ VV00049502 2022-04-05 2022-04-05 Sách

Phát triển bởi D&L