Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra ở Việt Nam : (ID: 58876)

000 -Trường điều khiển
nam a22 7a 4500
001 - Mã điều khiển nội bộ
TVQH
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20220405154223.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
220405b2021 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786045769997
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Quy tắc mô tả AACR2
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 352.3509597
Chỉ số Cutter Ph431c
100 ## - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Nguyễn, Quốc Sửu
Danh hiệu, chức danh PGS.TS.
245 10 - Nhan đề chính
Nhan đề chính Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra ở Việt Nam :
Phần còn lại của nhan đề (Sách chuyên khảo) /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Quốc Sửu
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ,
Năm xuất bản 2021
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 587 tr. ;
Kích thước, khổ cỡ 24 cm.
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Thanh tra nhà nước
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Hoạt động
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Phòng chống
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Tham nhũng
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Sách chuyên khảo
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
ĐKCB
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-04-05 352.3509 Ph431c VV00049496 2022-04-05 2022-04-05 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-04-05 352.3509 Ph431c VV00049497 2022-04-05 2022-04-05 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-04-05 352.3509 Ph431c VV00049498 2022-04-05 2022-04-05 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-04-05 352.3509 Ph431c VV00049499 2022-04-05 2022-04-05 Sách

Phát triển bởi D&L