Tài chính Việt Nam 2020 - 2021: Ứng phó đại dịch, hỗ trợ tăng trưởng : (ID: 58875)

000 -Trường điều khiển
nam a22 7a 4500
001 - Mã điều khiển nội bộ
TVQH
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20220405105209.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
220405b2021 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786047929917
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Quy tắc mô tả AACR2
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 338.9597
Chỉ số Cutter T103c
245 ## - Nhan đề chính
Nhan đề chính Tài chính Việt Nam 2020 - 2021: Ứng phó đại dịch, hỗ trợ tăng trưởng :
Phần còn lại của nhan đề (Sách chuyên khảo) /
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội :
Nhà xuất bản Tài chính ,
Năm xuất bản 2021
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 217 tr. ;
Kích thước, khổ cỡ 24 cm.
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Tài chính
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa 2020 - 2021
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Ứng phó đại dịch
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Tăng trưởng
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
ĐKCB
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-04-05 338.9597 T103c VV00049492 2022-04-05 2022-04-05 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-04-05 338.9597 T103c VV00049493 2022-04-05 2022-04-05 Sách

Phát triển bởi D&L