Tổng tập văn học Việt nam. Tập 11B\ (ID: 34)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00779nam a2200265 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 81
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20161019033418.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 041007s1994####vm |||||||||||||||||vie||
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
080 ## - Chỉ số UDC (Universal Decimal Classification)
Chỉ số UDC 8(V)57
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 895.922
Chỉ số ấn phẩm T455t
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Phùng, văn Các
245 0# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tổng tập văn học Việt nam. Tập 11B\
Thông tin trách nhiệm Phùng văn Các, Nguyễn thạch Giang, Vũ thị Hằng, Trần Nghĩa...
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội:
Tên nhà xuất bản, phát hành Khoa học xã hội,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1994
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 554tr.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát thơ nôm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt nam
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn, thạch Giang
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trần, Nghĩa
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Vũ, thị Hằng
911 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-CONFERENCE OR MEETING NAME [LOCAL, CANADA]
Meeting name or jurisdiction name as entry element DVT
Number [OBSOLETE] 07/10/2004
Location of meeting Administrator
Date of meeting NAL040000081
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách
ĐKCB
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi Kho Hùng Vương 2004-10-07 Khác 895.922 T455t VL00000573 2015-12-29 2015-12-29 Sách

Phát triển bởi D&L