Phong trào công nhân, lao động và hoạt động công đoàn giải phóng miền Nam Việt nam 1954-1975 (ID: 190)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00683nam a2200217 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 261
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20161019033435.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 041007s1995####vm |||||||||||||||||vie||
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
080 ## - Chỉ số UDC (Universal Decimal Classification)
Chỉ số UDC 32(V)77
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 324.3
Chỉ số ấn phẩm Ph431t
110 ## - Mục từ chính -- Tên tập thể
Tên của tập thể hay tên của pháp nhân được dùng như mục từ Tổng liên đoàn lao động Việt nam
245 1# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Phong trào công nhân, lao động và hoạt động công đoàn giải phóng miền Nam Việt nam 1954-1975
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội:
Tên nhà xuất bản, phát hành Lao động,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1995
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 248tr.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Công đoàn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử phong trào công nhân
911 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-CONFERENCE OR MEETING NAME [LOCAL, CANADA]
Meeting name or jurisdiction name as entry element TGH
Number [OBSOLETE] 07/10/2004
Location of meeting Administrator
Date of meeting NAL040000261
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách
ĐKCB
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi Kho Hùng Vương 2004-10-07 Khác 324.3 Ph431t VV00006485 2015-12-29 2015-12-29 Sách

Phát triển bởi D&L