Chiến đấu trong vòng vây: (ID: 189)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00680nam a2200241 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 260
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20161019033435.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 041007s1995####vm |||||||||||||||||vie||
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
080 ## - Chỉ số UDC (Universal Decimal Classification)
Chỉ số UDC 9(V)21
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 959.7041
Chỉ số ấn phẩm Ch305đ
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Võ, nguyên Giáp
245 1# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Chiến đấu trong vòng vây:
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Hồi ức\
Thông tin trách nhiệm Võ nguyên Giáp, Hưũ Mai
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội:
Tên nhà xuất bản, phát hành Quân đội nhân dân,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1995
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 435tr.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử cách mạng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát quân đội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt nam
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Hưũ, Mai
911 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-CONFERENCE OR MEETING NAME [LOCAL, CANADA]
Meeting name or jurisdiction name as entry element TGH
Number [OBSOLETE] 07/10/2004
Location of meeting Administrator
Date of meeting NAL040000260
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách
ĐKCB
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi Kho Hùng Vương 2004-10-07 Khác 959.7041 Ch305đ VV00006484 2015-12-29 2015-12-29 Sách

Phát triển bởi D&L