Quan hệ Việt - Mỹ trong cách mạng tháng Tám: (ID: 1835)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01068nam a2200265 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 1927
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20161019033655.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 041007s1997####vm |||||||||||||||||vie||
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
080 ## - Chỉ số UDC (Universal Decimal Classification)
Chỉ số UDC 327
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 327.597
Chỉ số ấn phẩm Qu105h
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Trần, Hưũ Đính
245 1# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Quan hệ Việt - Mỹ trong cách mạng tháng Tám:
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Tài liệu tham khảo\
Thông tin trách nhiệm Trần Hưũ Đính, Lê Trung Dũng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội:
Tên nhà xuất bản, phát hành Khoa học xã hội,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1997
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 252tr.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Sách giới thiệu một số văn kiện và tài liệu liên quan đến quan hệ ngoại giao Việt Nam và Mỹ trong khoảng thời gian từ 1941-1946; đó là các văn kiện của Đảng, thư từ diễn văn của Hồ Chủ tịch và các bài báo tạp chí viết về quan hệ Việt Mỹ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát đối ngoại
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mỹ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê, Trung Dũng
911 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-CONFERENCE OR MEETING NAME [LOCAL, CANADA]
Meeting name or jurisdiction name as entry element TGH
Number [OBSOLETE] 07/10/2004
Location of meeting Administrator
Date of meeting NAL040001938
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách
ĐKCB
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi Kho Hùng Vương 2004-10-07 Khác 327.597 Qu105h VV00007461 2015-12-29 2015-12-29 Sách

Phát triển bởi D&L