Lịch sử lập hiến Việt Nam\ (ID: 1807)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00921nam a2200253 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 1898
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20161019033651.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 041007s1997####vm |||||||||||||||||vie||
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
080 ## - Chỉ số UDC (Universal Decimal Classification)
Chỉ số UDC 34(V)01
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 342.02
Chỉ số ấn phẩm L302s
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Thái, Vĩnh Thắng
245 1# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Lịch sử lập hiến Việt Nam\
Thông tin trách nhiệm Thái Vĩnh Thắng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội:
Tên nhà xuất bản, phát hành Chính trị quốc gia,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1997
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 283tr.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Sách trình bày quá trình ra đời và phát triển của nền lập hiến nước ta từ trước cách mạng tháng 8-1945 đến nay; giới thiệu hoàn cảnh ra đời, nội dung toàn văn 4 bản hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát hiến pháp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát lập hiến
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát pháp luật
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
911 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-CONFERENCE OR MEETING NAME [LOCAL, CANADA]
Meeting name or jurisdiction name as entry element TGH
Number [OBSOLETE] 07/10/2004
Location of meeting Administrator
Date of meeting NAL040001909
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách
ĐKCB
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi Kho Hùng Vương 2004-10-07 Khác 342.02 L302s VV00007454 2015-12-29 2015-12-29 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi Kho Hùng Vương 2004-10-07 Khác 342.02 L302s VV00007455 2015-12-29 2015-12-29 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi Kho Hùng Vương 2004-10-07 Khác 342.02 L302s VV00007456 2015-12-29 2015-12-29 Sách

Phát triển bởi D&L