Trường-Chinh và cách mạng Việt nam (ID: 1738)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01118nam a2200265 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 1829
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20161019033646.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 041007s1997####vm |||||||||||||||||vie||
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
080 ## - Chỉ số UDC (Universal Decimal Classification)
Chỉ số UDC 3K5
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 324.2092
Chỉ số ấn phẩm Tr561c
245 0# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Trường-Chinh và cách mạng Việt nam
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội:
Tên nhà xuất bản, phát hành Chính trị quốc gia,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1997
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 302tr.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Sách tập hợp các bài viết của các nhà nghiên cưú và bạn chiến đấu nhân kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh của đồng chí Trường-Chinh, giới thiệu sự nghiệp hoạt động cách mạng và trên một số lĩnh vực khác của đồng chí Trường-Chinh; phản ánh những đóng góp to lớn của đồng chí cho cách mạng và nền văn hóa dân tộc Việt Nam.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đảng Cộng sản
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát danh nhân
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát lịch sử cách mạng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trường Chinh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
911 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-CONFERENCE OR MEETING NAME [LOCAL, CANADA]
Meeting name or jurisdiction name as entry element Convert
Number [OBSOLETE] 07/10/2004
Location of meeting Administrator
Date of meeting NAL040001840
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách
ĐKCB
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi Kho Hùng Vương 2004-10-07 Khác 324.2092 Tr561c VV00007267 2015-12-29 2015-12-29 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi Kho Hùng Vương 2004-10-07 Khác 324.2092 Tr561c VV00007268 2015-12-29 2015-12-29 Sách

Phát triển bởi D&L