Xung quanh sự tích hoàng tử Lý Long Tường ở nước ngoài: (ID: 15)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00777nam a2200265 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 62
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20161019033416.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 041007s1994####vm |||||||||||||||||vie||
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
080 ## - Chỉ số UDC (Universal Decimal Classification)
Chỉ số UDC 9(V)
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 959.7023
Chỉ số ấn phẩm X513q
245 0# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Xung quanh sự tích hoàng tử Lý Long Tường ở nước ngoài:
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Nhân kỷ niệm 1020 năm ngày sinh Lý Công Uẩn
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Bắc:
Tên nhà xuất bản, phát hành Sở văn hóa thông tin - thể thao,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1994
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 63tr.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đình bảng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hà bắc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hàn quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lý Long Tường
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nhà Lý
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt nam
911 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-CONFERENCE OR MEETING NAME [LOCAL, CANADA]
Meeting name or jurisdiction name as entry element TGH
Number [OBSOLETE] 07/10/2004
Location of meeting Administrator
Date of meeting NAL040000062
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách
ĐKCB
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi Kho Hùng Vương 2004-10-07 Khác 959.7023 X513q VV00006300 2015-12-29 2015-12-29 Sách

Phát triển bởi D&L