Đường lối chiến tranh nhân dân trong tư duy quân sự Võ Nguyên Giáp / Đông Phương (Sưu tầm, tuyển chọn) - Hà Nội : Dân trí , 2022 - 199 tr. ; 19 cm.

9786043449587

Võ Nguyên Giáp Chiến lược gia Tư duy Đường lối Quân sự Việt Nam

355.009 / Đ561l

Phát triển bởi D&L