Kỷ yếu kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV : Thảo luận của Đại biểu Quốc hội tại hội trường (theo băng ghi âm) - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2021 - 1307 tr. ; 29 cm.

9786046718239

Quốc hội Việt Nam Kỷ yếu Kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV

328.597 / K600y

Phát triển bởi D&L