Võ, nguyên Giáp

Chiến đấu trong vòng vây: Hồi ức\ Võ nguyên Giáp, Hưũ Mai - Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1995 - 435tr.

Lịch sử cách mạng quân đội Việt nam

959.7041 / Ch305đ

9(V)21

Phát triển bởi D&L