Xung quanh sự tích hoàng tử Lý Long Tường ở nước ngoài: Nhân kỷ niệm 1020 năm ngày sinh Lý Công Uẩn - Hà Bắc: Sở văn hóa thông tin - thể thao, 1994 - 63tr.

Đình bảng Hà bắc Hàn quốc Lịch sử Lý Long Tường Nhà Lý Việt nam

959.7023 / X513q

9(V)

Phát triển bởi D&L